Sentimente

Pe 23 ianuarie 2010, Editura Brumar din Timisoara a organizat lansarea volumul “Sentimente” al Feliciei Mircea, membra a Ligii Scriitorilor din Romania.

Comentarii la volumul Sentimente

Felicia Mircea

1. Am scris acest roman pentru că am vrut să transmit oamenilor, prin arta scrisului, mesaje de viată invăluite într-o poveste atractivă. Ce poveste puteam să aleg, decât una de dragoste.Este un subiect de neocolit, este vectorul vieţii noastre, dar şi unul din marile motoare ale literaturii.Toţi venim la literatură, la paginile vibrante în care e prezentă dragostea, pentru a ne confirma propriile sentimente. Ele sunt pilonul nostru sufletesc atunci când propria poveste de dragoste se încâlceşte, ameninţă să se stingă ori se rupe violent în fulgerul unei despărţiri. Am vrea să ne mutăm trăirile noastre în cărţi, să le validăm cu pana unui scriitor,astfel încât să ne privim ca într-o oglindă literară. Dragostea este oarbă şi este la voia hazardului, este o insuportabilă stare de slăbiciune şi vulnerabilitate. Dacă îndrăgostitul suferă, dacă are un caracter sensibil, dacă nutreşte o profundă admiraţie pentru cea care-l face să aibă asemenea trăiri, nicio plăcere nu-i va alina suferinţa.

Romanul meu are la bază o poveste fictivă, dar tratată în aşa fel încât să-i confere veridicitate. Personajele trec prin stări şi întâmplări diferite, dezvăluindu-şi adevăratele caractere. Faptul că am pus personajele în diferite locaţii de pe glob, nu a fost întâmplător, deoarece am urmărit să pun în evidenţă faptul că o personalitate formată într-un anumit loc, nu rămâne constantă, dacă este transpusă în altă locaţie. Intervin mulţi factori care determină transformarea sau modelarea personalităţii cuiva.

Cartea este creata în aşa fel încât din fiecare capitol să răzbată un mesaj, de viaţă, de suflet etc. Am scris cartea în speranţa că mulţi se vor regăsii, ea reprezentând astfel o părticică din fiecare cititor.

O altă problemă pe care am vrut să o evidenţiez, a fost aceea a infidelităţii masculine, infidelitate care poate duce la distrugerea unor legături şi sentimente profunde, urmate uneori de tragismul vieţii.

Aprecierile celor care au citit-o m-au determinat să o promovez, nu numai la nivel naţional. În speranţa că ceea ce am creat eu va satisface gustul dumneavoastră literar, vă doresc o lectură plăcută.

Felicia Mircea, scriitoare2. Pentru cititori această carte este poate surprinzătoare, având în vedere şi faptul că autoarea nu este cunoscută prea mult în ipostaza de romancier. Parcurgând-o, cititorului i se dezvăluie adevărata valoare a cărţii.

Este o carte de suflet, în care mulţi dintre noi se pot regăsi. Este o carte a trăirilor profunde, redate într-o manieră unică, ceea ce dovedeşte un studiu profund în domeniul psihologiei, din partea autoarei. Dincolo de aceste considerente cu profunde dimensiuni sufleteşti, cititorului îi râmân în minte acurateţea şi stilul aparte prin care autoarea abordează subiectul cărţii.

Recomand, cu căldură, tuturor cititorilor această carte de dragoste, pe care autoarea a creat-o în aşa fel încât să capete „suflet”.

Dumitru Radoi, scriitor,
Membru Liga Scriitorilor din Romania


3. Romanul SENTIMENTE dezvăluie acea parte sensibilă a sufletului feminin, plină de dragoste, cu multiple forme de manifestare a protagonistelor, în ipostaze diferite. Firul
epic al acţiunii este dinamic şi ne incită să lecturăm cartea cu interes. Aş îndrăzni să afirm că în trăirile Nataliei se poate regăsi fiecare femeie, într-o anumită măsură. Aceasta, pentru că autoarea Felicia Mircea cunoaşte psihologia feminină, pătrunzând în toate laturile cele mai ascunse, exprimând-o într-o manieră proprie, unică.

Camelia Ivanescu, profesor de limba şi literatura română


4. Lecturând romanul Feliciei Mircea, SENTIMENTE, am trăit o stare de bucurie şi de o reală emoţie. Cartea se citeşte cu mare uşurinţă, deşi tratează probleme grave ale existenţei umane. Prevăd Feliciei Mircea un viitor luminos , deoarece cartea mă determină să fac o asemenea afirmaţie. În aşteptarea altor romane sub semnătura Feliciei, îi doresc multă sănătate şi la mai multe asemenea bijuterii. Este o părere sinceră , pe care mă bucur să ţi-o împărtăşesc, dragă Felicia. Îţi doresc succes în viaţă şi în domeniul literaturii.

Cu drag|
Vladimir Jurascu, actor,
fost director al Teatrului National din Timisoara


5. Citind această carte mi-am dat seama că am de aface cu un autor care abordează romanul sub o altă formă decât cea întâlnită până acum în literatura română. Autoarea, căci este vorba despre o autoare, a intuit foarte bine uriaşele resurse sufleteşti, pe care le-a aşternut pe hârtie într-o manieră proprie, unică şi totodată pe înşelesul tuturor.

Surprinde foarte mult, în sensul bun al cuvântului, modalitatea de abordare a subiectului. Pentru autoare, a scrie, înseamnă să-i dai cititorului ceea ce îi place, astfel încât să-l sensibilizeze, să-l facă să trăiască acţiunea cărţii, alături de personaje. Autoarea cărţii SENTIMENTE, FELICIA MIRCEA, reuşeşte acest lucru cu brio. Este o carte excelentă, pe care o recomand insistent, tuturor cititorilor.

Ana-Maria, cititoare

6. Ca să scrii o asemenea carte , trebuie să ai talent, nu jucărie şi să cunoşti multă psihologie. Este genul de carte pe care n-o poţi lăsa din mână până n-o termini de parcurs. Subiectul romanului este deosebit, iar maniera de abordare este unică. Împletirea sentimentelor cu trăirile, descrierile care dau valoare acestei cărţi, momentele intime redate într-o formă stilată, fără vulgaritate, fac deliciul acestui roman.

V-o recomand cu căldură. De ce v-o recomand? Pentru calitatea ei, pentru sensibilitatea prin care autoarea FELICIA MIRCEA, abordează subiectul şi pentru că nu veţi regreta citirea ei.

Cristina, cititoare


7. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! asta a fost reacţia mea după ce am citit cartea SENTIMENTE scrisă de FELICIA MIRCEA. Nu-mi venea să cred că a putut crea aşa ceva. Este un roman unic în literatura româna, din punctul meu de vedere. Asta vă spune o persoană care a citit ceva la viaţa ei.

Descoperi în această carte tot ceea ce-ţi doreşte sufletul. Poveşti de iubire, extazul şi suferinţele propriei tale poveşti de amor, aceea la care te întorci cu gândul sau pe care tocmai o trăieşti, descrieri minunate, dialoguri măiestrit redate, îmbrăcate într-o haină sfătoasă.

Metamorfozele dragostei, în care fericirea devine peste o clipă disperare, iar încrederea totală se distilează misterios, apoi la fel de misterios redevine încredere eternă, te vor face să visezi la iubiri ce-ar fi putut sş fie şi cine ştie , să întâlneşti în tine însuţi personajul îndrăgostit pe care îl ignori.

Cititi-o . Acesta este îndemnul meu. Sunt convinsă că veţi face ca mine. Uaaaaaaaaa...

Sorina, cititoare


8. Când am început să citesc această carte, care mi-a căzut în mână întâmplător, mi-am zis că este o carte din multele cărţi siropoase şi vulgare, care satisface numai gustul unei anumite categorii de oameni. Cât m-am înşelat. Este o carte pe care o poate citi, cu plăcere, oricine, indiferent de sex, religie sau preferinţe literare.

Am rămas plăcut surprins de fineţea cu care autoarea redă sentimentele, trăirile, momentele intime, suferinţele personajelor, descrierile de natură, de stări. Toate acestea pun în evidenţă sensibilitatea şi talentul autoarei romanului. Nu ştiu ce să vă recomand în mod deosebit, pentru că totul este minunat redat în această carte.

Vă recomand, în schimb, cu căldură, să citiţi cartea SENTIMENTE şi vă las pe dumneavoastră să trageţi concluziile.

Florin, cititor


9. Îmi plac poveştile de amor, simple, directe şi adesea cu năbădăi aşa cum se întâmplă în viaţă. Romanele de dragoste scrise dinadins, mă enervează. Descrierea iubirii pe zeci de pagini mi se pare o momeală literară de neacceptat.

Într-o zi mi-a fost oferită cartea SENTIMENTE, dar titlul şi autoarea nu-mi spuneau nimic, aşa că nu i-am dat nicio importanţă. După câteve zile soţia mea m-a întrebat de unde am cartea şi dacă am citit-o. La răspunsul meu că nu am citit-o, ea mi-a zis „ foarte rău, pentru că nu şti ce pierzi”. Curiozitatea m-a făcut s-o citesc. Dar surpriză. Această autoare, prin talentul ei literar, a reuşit să-mi zdruncine ideile preconcepute. Nu mi-am închipuit că o iubire poate fi redată atât de literar. Când citeşti cartea nu şti ce să apreciezi mai întâi şi mai mult: modalitatea de redare a subiectului, descrierile, dialogurile, trăirile personajelor, momentele intime redate într-o formă literară stilată.

Este o plăcere să citeşti această carte, a cărei acţiune creşte în intensitate o dată cu desfăşurarea ei. Este totodată o hrană pentru suflet.

Nu rataţi şansa de a avea în biblioteca dumneavoastră romanul SENTIMENTE. Vă doresc să o savuraţi, din punct de vedere literar, cu aceeaşi intensitate cu care am făcut-o eu. Lectură plăcută.

Marian, cititor,
patron firma


10. Aceasta este o carte în care se regăsesc sentimentele gândite de autoare, îasă eu cred, că aici se poate regăsi oricine, fiindcă aceste sentimente sunt normale, de dragoste, de simpatie şi totadată au menirea să capteze atenţia cititorului. Cartea aceasta SENTIMENTE. ajută cititorul să intre într-o nouă dimensiune şi anume aceea a sferei sentimentelor, unde acestea sunt ca la ele acasă şi unde plânsul, râsul dragostea sunt sentimente raţionale cu care omul a fost înzestrat

Zoltan Gabor, student la filologie


11. Intocmai cum râurile cristaline şi repezi trecând peste bolovani şi piedici se-ndreaptă spre marele râu sau spre mare, tot astfel romanul SENTIMENTE, pleacă sigur căutându-şi făgaşul, exprimând printr-un stil „potrivit” viaţa cu meandrele ei, neîncetată zbatere a oamenilor în căutarea fericirii prin muncă şi responsabilitate.

Firesc şi simplu el urmăreşte în 31 de capitole, grupate în două părţi, sentimentul complex al dragostei concretizat în viaţa de familie şi urmărind destinul femeii intelectual pe generaţii, dezvăluind sufletul şi mintea femeii medic a veacului nostru, luptătoare în viaţa de zi cu zi şi pe plan spiritual pentru împlinire. Povestea femeii cu sete de a cunoaşte lumea, de a se realiza prin „a lucra” nu numai pentru a se bucura de lux, bani, avantaje, se amplifică prin fata eroinei Mari, Natalia, care cunoaşte dragostea, dezamăgirea, bucuria vieţii lângă omul drag, dragostea pentru meseria de medic. Un dialog viu şi firesc dă glas lumii eroilor care ne poartă în Europa ( România, Franţa - Paris ), Africa (Cape Town şi alte aşezări) pe vapor - timp în care cu bucurie avem în faţă o carte în care oamenii îşi expun părerile, comunică, se împrietenesc, se iubesc şi trăiesc în diferite colectivităţi umane - lucrează intens, sunt chirurgi, rezolvă operaţii de cancer etc. - sunt împreună şi la petreceri, sperând bucurându-se. Cele mai multe dintre capitole redau, la început, peisajul care pregăteşte acţiunea, lumea naturii fiind în strânsă legătură cu viaţa sufletească a oamenilor - „imineaţa luminoasa şi veselă se furişează uşurel în casă, cu o strălucire suavă şi dulce, învăluind camera (era ziua de naştere a Nataliei)” sau „Era o dimineaţă însorită de vară” - apoi potretul frumoasei Natalia în somn.

Întrebările retorice „Ce–o făcea aşa de nefericită?, exclamaţiile şi frazele care redau mişcarea semnificativă a oamenilor, - gesturile, privirea, lumea de gânduri - la Paris, în Africa de Sud, în excursii, creează o lume plină de viaţă pe care o recunoaştem în lumea contemporană. Carte cu puternice trăsături romantice vii, este şi un roman de călătorii, un roman de meditaţie despre fericire sau boli psihice. Singurătate, stres tristeţe sport sau mişcare, vin să explice cum să trăim bucuria sau neîmplinirile - totul pe un ton firesc, într-o frază simplă, caldă şi convingătoare.

Inteligenţa nu este suficientă dacă ea nu se sprijină pe un suport puternic al unui caracter ferm – istoria vieţii lui Julien, medic valoros dar care cade în demenţă, neurmărindu-şi.

De la iubirea eroinei Mari care-şi creşte fetiţa fără soţ şi ajunge să cunoască o mare şi delicată iubire care o aduce la Paris într-o viaţă fără griji materiale - romanul urmăreşte existenţa plină de întâmplări uimitoare a fetei, Natalia devenită medic care cunoaşte şi dezamăgirea - prin trădarea lui Julien - medicul care-i salvează mama de cancer, dar şi bucuria adevăratei iubiri prin Andre. Romanul SENTIMENTE este un fermecător roman de dragoste, de călătorie, un roman psihologic care ne face să citim cu nesaţ fiecare pagină, să medităm cu privire la „ Fericire” prin teza Patriciei, dar şi la boli grave psihice şi evenimente tragice, ca cele din scenele Julien, Natalia, Andre.

Cursul este firesc întocmai ca al râurilor repezi ce se coboară de la munte „ spre marea cea mare” - în luptă cu bolovanii şi stâncile, dar păstrându-şi cristalinul unic al purităţii. Poposind prin zeci şi zeci de întâmplări cu oameni şi locuri din Europa sau întreaga lume - eroii romanului sunt vii şi plini de freamăt - ne fac să-i urmărim cu interes şi afecţiune, bucurându-ne că cei buni şi adevăraţi înving. Discutând discret şi punctat probleme de psihologie, viaţă sentimentală sau sexuală, de literatură universală, cartea este o chemare spre cunoaştere şi fără îndoială o reală exprimare a dragostei pentru un loc minunat în care frumosul, binele şi adevărul ar trebui să domnească şi care se numeşte Romînia. Este o carte pentru toate vârstele, o bucurie pentru fiecare.

Dorina Margineantu, profesoară de limba şi literatura româna,

0 comments:

Trimiteți un comentariu