Recenzie carte

Rodica Gabriela Bordeianu, New-YorkCând doctorul Teodor Gherasim s-a lansat în analiza microcosmică și macrocosmică a ortodoxiei românești din America, avea și experiența empirică a co-făuririi - dintr-o speriată minoritate de români ortodocși, din Nord-Vestul American -, a singurei biserici de stil maramureșan din Oregon, cât și a unei “tradiții” de familie care includea dăruirea de pământ pentru biserica satului din partea înaintașilor săi, de pe timpul Sfântului Ștefan cel Mare. Atât biserica din Grăniceștiul natal, cât și biserica din Portlandul adoptiv, stau ca mărturisire durabilă a voinței și dorinței românilor de biserică și de comunitate străbună. De ce dar a fost necesară și o analiză macrocosmică a ortodoxiei românești din S.U.A.?
În cartea domniei sale, apărută recent în limba română la Editura Granada din București, în condiții de grafică excepțională și cu poze documentaristice rare, Dr. Gherasim ne răspunde la întrebare: “pentru că fără această analiză de ansamblu, n-am înțelege miracolul spiritului românesc din America.”
Sub titlul modest de “Biserica Ortodoxă Sfânta Maria –cu o incursiune in istorie-”, cartea este dedicată preoților martirizați de comuniști, în special memoriei părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa (21 de ani de închisoare comunistă).
O altă dedicație a cărții spune: “Tuturor românilor ortodocși, catolici, protestanți, și de alte denominații religioase, împușcați în timp ce încercau să treacă Dunărea înot și pescuiți de grănicerii iugoslavi, după barajul hidro-energetic de la Porțile de Fier, Turnu Severin. Ei zac în gropi comune și în cimitire neștiute de nimeni.”
Pe 29 aprilie 2006 avea loc sfințirea unui vis împlinit: “Biserica Românească Sfânta Maria din Portland”. Era de fapt o încununare a 20 de ani de “zămislire” a ceea ce este azi o bijuterie maramureșană în mijlocul unui oraș, unde secolul XXI american se întâlnește în fiecare duminică cu Mediul Ev românesc. Fără ajutor de la stat, de la domnitori sau de la bogătași, Sfânta Maria primește azi o comunitate crescândă de români nou-veniți, care poate nu pot să înțeleagă ce a motivat o mână de compatrioți ca să creeze această oază de românism bizantin, în ciuda obstacolelor externe și interne cu care s-au confruntat de-a lungul decadelor. Dr. Gherasim explică acest miracol românesc în această carte.
În 1986, fondatorii bisericii se întâlneau prin case private pentru liturghii, când Mitropolia de la Vatra se mai îndura ca să mai trimeată sporadic prin Oregon pe câte vreun preot călător. Mai apoi au început să se roage la liturghiile românești prin spații împrumutate, închiriate sau altfel date românilor de la biserici ortodoxe grecești, ucrainiene, americane, siriene ș.a.
Eventual, după discuții cu mai mult sau mai puțin cântec, comunitatea a început să finanțeze venirea de preoți ortodocși români din lagăre de refugiați sau chiar din State, dar fără statut de imigrare legal. După un periplu de preoți care veneau pe banii comunității, se speriau de starea precară a comunității și invariabil plecau din sânul comunității la biserici “surori” care aveau bani și îi cumpărau cu contracte mai substanțiale (cazuri de biserici grecești), mica comunitate a ajuns ca să fie și ruptă în două de preoți care nu vroiau să ÎMPARTĂ altarul Sfintei Marii, ci ca să îl DESPARTĂ și să aibă fiecare “bisericuța” lui.
Dacă Dr. Gherasim descrie cu sensibilitate și mâhnire aceste “incidente”, o face totuși cu detalii care necesită aprecierea și mai mare a miracolului chemat Sfânta Maria; asta pentru că în ciuda acestor peripeții, care fiecare în parte ar fii putut da peste cap existența acestei biserici, n-a fost distrusă din voia Domnului și a încăpățânării membrilor fondatori ai bisericii, care pur și simplu au “îndrăznit” ca să creadă în justețea, frumusețea și necesitatea acestei biserici din Portland. 
Pe lângă “caii troieni” ai comunității, un altfel de obstacol a periclitat manifestarea acestei biserici ortodoxe din Portland: românii de alte denominații «creștinești». Un caz tipic de racolaj neo-protestant printre românii ortodocși a trăit pe pielea proprie chiar Dr. Gherasim: venit ca să lucreze pentru menținerea familiei sale, a fost angajat la Portland de către români penticostali, care după puțină vreme i-au condiționat menținerea slujbii de “convertirea” sa la “pocăiți”. Dr. Gherasim și-a dat demisia spunând: “Nu mi-am apărat religia de comuniști în țară ca să mi-o vând la pocăiți în America”.
A lucrat mai apoi până la pensionare dând meditații la matematică sau lucrând manual la servicii cu americanii, unde nimeni nu-i condiționa serviciul de…dezicerea de ortodoxie.
În capitolul dedicat Episcopiei Române de la Vatra, autorul face o incursiune în zorile comunităților ortodoxe românești din S.U.A. care din 1902 au dat comunității până în prezent trei episcopi: Î.P.S. Sale Morușca, Trifa și Popp. De relevat este cazul episcopului Morușca, chemat sub pretenții false în România și căruia i s-a interzis revenirea în America de către comuniști pentru 19 ani, pentru că acesta a refuzat colaborarea cu ei. De asemenea, când episcopul succesor, Valerian Trifa, a refuzat la rândul său ca să devină unealta comuniștilor în S.U.A., internaționala comunistă i-a înscenat la comanda lui Ceaușescu un trecut anti-semit (măsluială confirmată mai apoi de Mihai Pacepa) și a fost folosit guvernul american pentru a-l deporta din S.U.A. in Portugalia, unde a și murit.
Dr. Gherasim face o paralelă între cazurile de episcopi români din S.U.A. care au fost pedepsiți că n-au colaborat cu comuniștii și alți episcopi și ierarhi români asasinați, exilați “intern” sau “extern”, pentru că au refuzat că să-și trădeze
credincioșii puterilor temporale ale timpurilor lor: episcopul Dosoftei al Moldovei exilat în Polonia; episcopul unit Micu al Transilvaniei, exilat la Roma; episcopul Puiu al Transnistriei, exilat la Paris; episcopul Popovici din Oradea, exilat “intern”; episcopul Mihălcescu asasinat; patriarhul Nicodim exilat “intern”; episcopul de Huși Leu, asasinat; și mulți alții menționați detailat în cartea Dr. Gherasim.
“Resacralizarea Lumii” atât de candid și profund descrisă și propusă de ortodoxul român, Profesorul Mircea Eliade, este acel spirit care menține dorința românilor de-ași aduce cu ei biserica strămoșească oriunde s-ar găsi în lume, inclusiv în America noastră. Această “dimensiune zamolxiană a Traciei sau a Daciei antice…a României ortodoxe de azi” (Dr. Gherasim, Pg. 99), explică dorul de reîntregire cu țara Mamă, pe care românii ortodocși o regăsesc cel mai adesea în sânul Bisericii Mame.
Această dorință și dor a fost speculată la maxim de către vârful de lancie a Bucureștiului comunist, sub forma Episcopiei “Misionare” din Chicago. Aceasta, îmbibată de preoți aprobați de securiști, a acționat în deschisă competiție cu mai anti-comunista episcopie de la Vatra, deși și aici au fost și rămân destui infiltrați de-ai Bucureștiului, după cum ne informează Dr. Gherasim.
Acesta ne mai descrie în carte atât conotațiile sociale din România ale mișcării de reînoire ortodoxă “Rugul Aprins”, cât și atrocitățile prin care comuniștii i-au supus pe preoții martiri, precum cazul starețului Daniil Sandu Tudor, care: “…a murit la zarca de la Aiud, după patru ani de torturi și bătăi, fiind printre cei care au purtat lanțuri pe toată durata detenției.” (Dr. Gherasim, Pg. 105).
Autorul face o incursiune și în rusificarea bisericii românești din Basarabia, unde până nu de mult, conform cercetării arhimandritului Roman Braga: “cele 20 de mănăstiri voievodale au fost transformate în cluburi, iar crucile biericilor date jos. Mănăstirea Condrița - ctitorie a lui Alexandru cel Bun - devenise sală de dans, mănăstirea Căpriana, - zidită de Sfântul Ștefan cel Mare -, era sediul unei gospodării colective, iar în biserica mare a mănăstirii Curchi, se predau cursuri de zootehnie.” (Dr. Gherasim Pg. 107). Ar mai fii de adăugat că Moscova deține aceste lăcașuri de cult prin șantajuri și acte de violență, sub umbreluța chemată ademenitor drept “Mitropolia Moldovei” (sic!).
Impactul captivității ortodocșilor din România a fost trăit și suferit și de către românii din America, care în primul rând plecaseră în exil ca să scape de persecuțiile comuniste. Dr. Gherasim, un fost deținut politic și care a venit el însuși pe viza de refugiat politic, descrie în carte ipostaze de mare tandrețe, solidaritate și suferință a celor lăsați ca să poarte în exil crucea și steagul neamului înrobit în România. Departe de-a fii “părăsit” țara, refugiații dădeau un exemplu de mare curaj când luau lumea în piept cu - câteodată - “luxul” a două valize de persoană și cu gândul la cei dragi lăsați în spatele Cotinei de Fier.
Profetismul românesc post-exil, este un capitol dedicat comparării “profeților” români a căror idei s-au adeverit din 2000 încoace: refacerea organigramei mitropoliilor, episcopiilor, vicariatelor, etc. de la bisericile românilor din Timoc, până la cei din Transnistria; condamnarea comunismului și a preoților turnători de către Biserica Ortodoxă Română; purificarea Bisericii de elementele comuniste; repunerea în memoria, iconografia și istoriografia Bisericii a adevăratelor sale valori, cum ar fi a preoților martirizați în închisorile comuniste; implicarea Bisericii în apărarea românilor nedreptățiți în România, prin teritoriile încă ocupate de străini și restul Lumii; propagarea valorilor daco-române și a civilizației daco-române în lume.
Prin recunoașterea valorilor adevărate creștine, ortodoxe și daco-române, biserica din ţara Mamă va amplifica făclia de credință și loialitate pe care românii din S.U.A., precum credincioșii Bisericii Sfânta Maria au făcut-o de peste 20 de ani.
Autorul conclude prin a sugera reactualizarea unor cursuri academice creștin-ortodoxe românești, precum cursul profesorului Teodor M. Popescu, care în perioada interbelică preda la București “De la Nero la Stalin”, un material de enormă valoare istorică și spirituală, unde Biserica și Statul erau arătate ca două fețe ale aceleiași monede românești: instituții de educare și de apărare a poporului român.
*
Pentru a comanda cartea la $ 20 în S.U.A. îl puteți contacta pe autor la: Dr. Teodor Gherasim Tel: (503) 590-2410 begin_of_the_skype_highlighting              (503) 590-2410      end_of_the_skype_highlighting, sau la emailul: ldpress@earthlink.net
Pentru comenzile din România contactați pe inginerul Aurel Gherasim din Putna la tel: (011) 4023 041 4180.
Dr. Gherasim este autorul unor colecții impresionante de cărți, articole, eseuri și interviuri făcute pe durata a 50 de ani în Romănia, Italia și S.U.A.
Cartea sa “Microeconomie” publicată de Editura Economică și deja la a 10 ediție, este parte din curriculumul studenților de economie de la universitățile din România. Pentru cartea sa “Astride 2 Worlds” (Călare Pe 2 Lumi), Dr. Gherasim a fost numit “Man of the year” (Omul Anului) în 2000, de către Universitatea Cambridge. Iar atât cartea sa “Ancient Dictators and Modern Tyrants” (Dictatori Antici și Tirani Moderni), cât și “Astride 2 Worlds” ambele publicate de Editura Authoras House, sunt lecturi obligatorii pentru ofițerii americani din Forțele N.A.T.O. care sunt trimiși la bazele americane din Europa.
Pentru mai multe detalii sugerez vizitarea paginei de web a autorului:  http://www.bestbitesbuys.com/ldpress.html

0 comments:

Trimiteți un comentariu