PREOT PROFESOR Dr. CEZAR VASILIU

Basile Gliga
Motto: Un teolog de înaltă ţinută intelectuală ce îşi dedică viaţa semenilor săi

«Războiul rece» izvorât din lupta dintre comunism si capitalism şi care a cuprins omenirea după cel de al doilea război mondial a creat «monştri» şi în sânul comunităţilor noastre din diaspora.
Cu câţiva ani înaintea «revoluţiei» din România, peisajul comunităţii româneşti din Montreal era cuprins de o ceaţă a patimilor de tot soiul. Cele două biserici existente la timpul respectiv şi identificate prin orientarea ideologică, ca fiind una verde şi alta roşie, îşi aruncau reciproc anateme vrednice de Savaranola.
În acelaşi timp, comunitatea devenise «faimoasă» prin articolele apărute în «La Presse» şi «Journal de Montréal» asupra unui grup de zeci de români care sistematic, pe parcursul mai multor ani, au devalizat o serie de magazine din centrul Montrealului.

Diplomaţia românească se întrecea în a crea diversiuni în sânul emigraţiei romăneşti şi a compromite pe oricine ar fi îndrăznit să pună la îndoială realizările «marelui conducător» din România.
Era o zi din martie 1990, în biroul meu a intrat o persoană ce emana o distincţie aparte, m-a salutat cu o voce caldă în timp ce mă învăluia cu o privire de un albastru intens. S-a prezentat, se numea Cezar Vasiliu. Am aflat că era profesor, doctor în teologie. Luase drumul pribegiei atunci când i s-a oferit ocazia, în 1984, la Paris. În 1985, a emigrat în Canada, predând italiana la Universitatea din Vancouver. Din dorinţa de a face parte dintr-o comu-nitate românească mare, s-a mutat în 1989 la Montreal.
Ulterior aveam să ne mai întâlnim cu diverse ocazii, să vorbim, mă atrăgea spiritul său doct, dragostea faţă de tot ce era bun în neamul românesc.
Odată cu căderea regimului de dictatură de la Bucureşti, emigraţia româ-nească din Canada şi mai ales din Montreal a început să crească vertiginos. O emigraţie în mare parte selecţionată după principiile canadiene, tineri profe-sionali care căutau să trăiască o viaţă mai bună dar în acelaşi timp o parte dintre ei doreau să să aibe o viaţă spirituală asemănătoare cu cea din ţara de obârşie.
O schimbare de atitudine a început să se simtă şi la nivelul comunităţii româneşti aflată anterior anilor 1990 în Montreal. A apărut primul ziar românesc «Luceafărul», redactat de profesorul Dan Fornade. Se simţea un entuziasm şi o dorinţă de manifestare atât pe plan economic cât şi cultural. În vremea aceasta, teologul, Dr. Cezar Vasiliu a devenit profesor de Știinţe Religioase şi Morale la Colegiul Stanislas din Montreal. Prezenţa sa la diverse manifestări culturale în calitate de conferenţiar, colaborarea cu noua publicaţie «Luceafărul», cu articolele de istorie şi religie, făceau ca teologul Cezar Vasiliu să fie apreciat la justa sa valoare. În aceste condiţii, mai multe persoane din noile şi vechile generaţii, printre care mă găseam şi eu, l-am încurajat să pună bazele unei noi biserici care să corespundă noilor realităţi din comunitate. Astfel, după hirotonisirea teologului Cezar Vasiliu, biserica ortodoxă română «Sfântul Nicolae» aflată sub jurisdicţia canonică a Episcopiei Ortodoxe Române din America a săvârşit prima Sfântă liturghie la 15 august 2009.

Dar înainte de a mă opri asupra evenimentului în sine voi reda un fapt relevant pentru drumul care a trebuit să fie străbătut până la apariţia celei de treia biserici ortodoxe în comunitatea noastră din Montreal.
În perioada în care se făceau demersurile legale pentru noua biserică, am primit un telefon de la Gendarmerie Royale du Canada, cineva vroia să ne vorbească în particular, părintelui Cezar Vasiliu şi mie, în calitate de preşedinte al Consiliului parohial. La data şi ora stabilită s-au prezentat două persoane de o politeţe impecabilă care şi-au cerut permisiunea să ne pună o serie de întrebări. Am fost de acord să le stăm la dispoziţie pentru a elucida o serie de nelămuriri care decurgeau dintr-o reclamaţie primită din partea unui personaj din vechile generaţii ale comunităţii şi care susţineau că un «grup de comunişti vor să destabilizeze comunitatea românească din Montreal prin înfiinţarea unei noi biserici». Reclamantul, «personalitate de frunte» a comunitătii decenii de a rândul, a încercat să elimine pe cei care îl deranjau catalogându-i ca «infiltraţi ai comunismului» sau «securişti», nu a realizat că «războiul rece» a luat sfârşit şi că delaţiunile sale deveneau ridicole. Trebuie să recunosc că acest eveniment ne-a umplut inimiile de tristeţe. După plecarea celor doi, cu vocea uşor emoţionată, părintele Cezar Vasiliu mi-a spus «Dumnezeu o să ne ajute că nu vrem să facem decât bine» şi aşa a fost. Într-un timp record am primit toate documentele necesare din partea autorităţilor în drept.

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, la prima liturghie, preotul Cezar Vasiliu era transfigurat, iar noi, cei care am fost alături de el, aveam inimiile pline de bucurie.
De a lungul anilor, biserica Sfântul Nicolae a devenit nu numai un centru de credinţă ortodoxă ci şi un centru de efervescenţă culturală prin conferinţele teologice şi istorice, o suită de spectacole, lansari de carte, expozitii, concerte s.a.
Conferinţele au fost ţinute, în mare parte, de părintele Cezar Vasiliu.
Teolog de înaltă ţinută intelectuală şi erudiţie, Domnia Sa a prezentat auditoriului dimensiunea umană şi universală a Creştinismului său și a adus în actualitate momentele istorice care au marcat istoria poporului român.
De la începuturile sale, biserica Sfântul Nicolae editează din iniţiativa și grija preotului paroh ajutat de un colectiv redacțional devotat, revista «Calea de lumină» prin care se promovează valorile credinţei, limbii și culturii române. În ultimii ani funcționează în cadrul parohiei o bibliotecă şi o serie de asociaţii pentru oamenii în vârstă şi copii. În acelaşi timp, o şcoală duminicală desfăşoară o activitate susţinută.

Activitatea preotului paroh dr. Cezar Vasiliu, de când a sosit la Montreal, nu se rezumă doar la Parohia «Sfântul Nicolae». Domnia Sa a fost în acelaşi timp, până la ieşirea recentă la pensie, profesor de Stiinţe Religioase şi Morale la Colegiul Stanislas, continuă să fie profesor asociat la Facultatea de Teologie a Universităţii Sherbrooke predând Istoria Creştinismului Ortodox. Universitatea din Sherbrooke i-a publicat prestigiosul studiu «Histoire de l’Eglise Orthodoxe». Aşa cum spune în prefaţă d-l Jean Descoles, profesor titular la Facultatea de teologie, etică şi filozofie, Vice-rector la Universitatea din Sherbrooke:
«A reciti viaţa Bisericii cu privirile unui teolog ortodox, el însuşi marcat de integrarea sa în cultura modernă: iată provocarea profesorului Cezar Vasiliu, pentru a ne ajuta să înţelegem mai bine unde ne aflăm, ca societate marcată de influenţa iudeo-creştină. Munca prof. Vasiliu ne împărtăşeşte din contribuţiile culturale care permit bărbaţilor şi femeilor de azi să facă o interpretare mai corectă a istoriei Bisericii căreia îi aparţin sau a cărei influenţă o resimt »*
Întreaga sa activitate scoate în evidenţă o capacitate deosebită de adaptare atât la nivelul comunităţii din care face parte cât şi a societăţii de adopţie. Pe lângă o inteligenţă nativă incontestabilă, pe lângă dorinţa de a fi de folos semenilor săi, la reuşită consider că a avut sprijinul neprecu-peţit al unei soţii devo-tate, doamna Zoe Torneanu Vasiliu. Soţia şi fiica sa, Andreea, constituie un univers aparte în sufletul său şi pe care îl cultivă cu tandreţe şi respect.
În seara zilei de 21 august a.c., câteva zeci de persoane s-au adunat să sărbătorească împlinirea a 70 de ani de viaţă ai părintelui paroh dr. Cezar Vasiliu. Discursurile ţinute de diverşi membri ai parohiei au scos in evidenţă bucuria şi gratitudinea de a avea o asemenea personalitate în fruntea parohiei.
Colectivul de redacţie se alătură membrilor parohiei şi celor care îl preţuiesc şi îl iubesc pe părintele Cezar Vasiliu şi îi urează ani mulţi şi îndelungaţi, plini de fericire si împliniri.

*
Jean Desclos, professeur titulaire
Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie

PREOT PROFESOR DR. CEZAR VASILIU LA 70 ANI


Născut la 21 august 1939, în Comarnic, judeţul Prahova (România). Studii semina-riale la Curtea de Argeş şi Bucureşti, uni-versitare la Institutul Teologic din Bucu-reşti. Cursuri de doctorat, tot la Bucureşti, cu specializare in Istoria Bisericii Uni-versale, apoi la Institutul Pontifical Oriental din Roma (1968-1971), cu licenţa, în 1969, precum şi doctoratul în Teologie, în 1971, cu teza „Le relazoni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa tra 1959-1970" (Palermo), echivalat în Bucureşti în 1976.
Cărţi publicate :
1. Nihil Sine Deo. Eseuri istorice şi teologice, Editura Institutul Român de Cercetări Istorice, San Diego, 1990, pp. 147 ; Ed 2, Prefaţă de PS Episcop Gherasim al Râmnicului, Editura A. Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2003, pp 252
2. Istorie şi Credinţă, Editura Danubius, Bucureşti, 1997, pp. 246; ed. 2, Prefaţă de Prof. Dr. Remus Rus, Editura A. Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2004, pp 449
3. Sfinţii Neamului Românesc, ed. Stolnicul Cantacuzino, Târgovişte, 1999, 187 p.; ed. 2, Prefaţă de IPS Arhiepiscop Nifon, Editura Pildner, Târgovişte, 2002, pp. 187, ed 3, Ed Fundația Română Monteral, 2008, p 295
4. Histoire de l’Eglise Orthodoxe, Preface Prof. Dr. Jean Desclos, ed. Univ. Sherbrooke + GCG, Sherbrooke, 2003, vol 1, pp. 201, vol 2, pp 282;
A publicat, de asemenea, zeci de studii de specialitate în domeniul Istoriei Creştinismului, al Patrologiei şi Ecumenismului, eseuri, articole etc.

Căsătorit din 1972 cu Zoe Torneanu, licențiată în drept. Au o fată, Andreea, absolventă a Universității McGill din Montreal.
Refugiat politic în Franţa (1984), a emigrat în Canada în 1985, predând italiana la Universitatea din Vancouver, B.C. S-a stabilit, în 1989, la Montreal. A fost profesor de Ştiinţe Religioase şi Morale la Colegiul Stanislas (1991 - 2006).
De Crăciun 1993 a fost hirotonit preot la Timişoara de IPS Dr. Nicolae, Mitropolitul Banatului. Din 1994 este preot paroh al Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Nicolae" din Montreal, sub omoforul arhieresc al I.PS. Arhiepiscop Nathaniel, al Arhiepiscopiei de la «Vatra».
Este redactor şi editor al revistei „Calea de lumină" fondată în 1994.
Din 1998 este profesor asociat la Facultarea de Teologie a Universitatii Sherbrooke predând Istoria Creştinismului Ortodox.
Este membru al Academiei Româno-Americane pentru Ştiinţe şi Arte, din 1988; membru fondator al Institutului Român de cercetări Istorice din California din 1989, membru al „Asociaţiei Clerului Ortodox din Quebec" din 1995 şi membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada din 2001.
La 22 august 2004, a fost înălţat la rangul de iconom stavrofor.
La 18 septembrie 2004, a primit, din partea preşedinţiei României, înalta distincţie „Meritul Cultural Român“ în grad de ofiţer; categoria culte, în semn de apreciere a contribuţiei sale la promovarea şi păstrarea credinţei creştine, a valorilor ştiinţei şi culturii româneşti în Canada.
A prezentat comunicări științifice în domeniul istoriei și teologiei la Congresele ARA de la: Portland (1988); Los Angeles (1989); Montreal (1990 și 2001) Southbridge (1996); Târgoviște (1997); Rocherster (1998); Cleveland (2000); Bochum (2004); Chișinău (2005); Brașov (2007); Boston (2009); Sibiu (2009).
De asemenea, a conferențiat în Țară în medii academice la Sibiu, Râmincu Vâlcea, Cluj, Iași, Galați, Constanța și Mangalia.
Militează activ pentru unirea celor două Episcopii românești din America într-o Mitropolie, în comuniune canonică cu Patriarhia Română.

1 comments:

Fundatia Romana spunea...

BRAVO, O PREZENTARE REALISTA FACUTA DE O PERSOANA CU TALENT SCRIITORICESC.
Nadia

Trimiteți un comentariu